Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. gevaarlijke toestand kruispunt Weerstandlaan en Krugerstraat

Op de hoek van de Weerstandlaan en de Krugerstraat in Hoboken bevindt zich een benzinestation.

Juist ter hoogte van dit benzinestation bevinden zich ook verkeerslichten. Wanneer deze lichten op rood licht staan, durven veel chauffeurs, (voornamelijk jonge),dit rood licht ontwijken, door rakelings via het benzinestation de Krugerstraat in te rijden,en daar door de lichten die op dat moment op groen licht staan hun weg verder te zetten,richting Antwerpsesteenweg of richting centrum van Hoboken.

Dat hier zo een zeer gevaarlijke toestand wordt geschapen, hoef ik u zeker niet uit te leggen!

Immers vanuit de Krugerstraat komen regelmatig voetgangers langs de kant van het benzinestation. Ik en met mij velen vrezen dat er een moment kan komen dat er een voetganger van het voetpad wordt gemaaid,juist door een chauffeur die niet wou wachten aan het rode licht in de Weerstandlaan.

In het verleden heeft men reeds een ingreep gedaan ter hoogte van het eerste huis gelegen naast hogergenoemd benzinestation in de Weerstandlaan,door paaltjes op het voetpad te plaatsen.

Voor het station paaltjes plaatsen heeft geen zin,zowel in de Weerstandlaan als de Krugerstraat. Men moet immers steeds ten alle tijde voor een tankbeurt binnen en buiten kunnen rijden.

Een mogelijke en goede oplossing zou eventueel het plaatsen van een bijkomend verkeerslicht kunnen zijn.

Men zou dit extra verkeerslicht kunnen plaatsen ter hoogte van het eerste huis naast het station in de Weerstandlaan. Dit in combinatie met de paaltjes aldaar reeds geplaatst zou een oplossing kunnen zijn.

Veel bewoners van de buurt zijn hier dan ook vragende partij,en zouden liefst zo snel als mogelijk een oplossing zien voor de te gevaarlijke toestand die de zwakke weggebruiker, in dit geval de voetganger, te beurt valt. Met de nakende werkzaamheden in de Krugerstraat in zicht,kan men vanuit de stad misschien al eens bekijken wat de mogelijheden zijn teneinde tot een oplossing te komen.

 

Daarom volgende vragen:

 

– Zijn de bevoegde diensten op de hoogte van deze gevaarlijke toestand?

– Is er al onderzoek gedaan naar deze toestanden?

– Werd of wordt er op regelmatige basis controle gevoerd door de politie op dit kruispunt?

– Kan de mogelijkheid onderzocht worden om een bijkomend verkeerslicht te plaatsen langs de kant van de Weerstandlaan?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...