Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. bijtincident en de gevolgen hiervan op sociaal vlak

Tijdens de afgelopen zomer, meer bepaald op 4 augustus 2009, deed zich aan de spoorlijn gelegen achter de Scheldevrijstraat te Hoboken een zeer ernstig bijtincident voor tussen honden.

Meer bepaald een Staffordshire terrier van een eigenaar wonende in de Scheldevrijstraat viel er twee hondjes aan van het ras Mopshond.

Eén van de twee hondjes werd hierbij gedood. Bovendien werd één van de twee personen die met de hondjes op wandel waren gebeten en gekwetst nadat die één van de twee hondjes wegtrok voor de agressieve hond.

Naar verluidt zouden er volgens de buurtbewoners uit de vlakbij gelegen Heilige Putstraat reeds problemen zijn geweest in het verleden met de bewuste Staffords. Te melden valt dat de eigenares van de Scheldevrijstraat in het bezit is van twee exemplaren.

De honden worden er omschreven als zeer agressief en bijtgraag! Nadat de politie ter plaatse werd geroepen werd er p.v. opgesteld van het van het gebeurde.

Kort na dit ernstig incident verwittigde de dochter van de eigenaars van de Mopshondjes,die samen met haar vriend op wandel was met de hondjes haar vader. Het was trouwens de vriend van het meisje die gebeten en gekwetst werd.

Na het informeren van de vader is deze onmiddellijk ter plaatse gaan kijken. Toen de vader het ernstige van de feiten inzag,deed hij enkele ongelukkige uitspraken die in de toenmalige context van het incident moeten worden gezien.

Hij sprak er de wens uit dat de Staffords moesten afgemaakt worden,en of hij eventueel het wapen van de toegesnelde politie mocht gebruiken teneinde ze zelf te doden.

Deze uitspraken worden nu tegen hem gebruikt. Op 6 augustus werd hierover trouwens een extra p.v. opgesteld.

Veeleer dan de mensen die slachtoffer werden te steunen,greep men deze uitspraken aan om de rollen om te draaien. In de bewuste p.v. is de man echter teruggekomen op de uitspraken die hij deed omdat hij nu bedaard was.

Het valt daarom zeker te betreuren dat de politie zo reageerde op de uitlatingen van deze persoon,en zich eigenlijk niet verder focuste op de gebeurde ernstige feiten!

Men kan zich best voorstellen wat een impact dit tragisch feit had op de eigenaars van het gedode hondje,zowel op sociaal als psygisch vlak. Bovendien zaten zij ook nog met de achterliggende gedachte in het hoofd dat het vriendje van hun dochter nog erger had kunnen gekwetst raken.

Frappant is wel dat de eigenares van de Staffords er goed vanaf kwam,en dat de politie weinig of geen moeite heeft ondernomen om de gevaarlijke honden te laten verwijderen. Mijn inziens kan dit met de hulp van een procureur.

Blijkbaar heeft men nog steeds geen lessen getrokken uit het verleden na verschillende incidenten met bijtgrage honden,die al dan niet fataal afliepen.

Tot op heden laat de politie niets meer van zich horen,en lijkt het wel of dit ernstig bijtincident als afgesloten beschouwd wordt

 

Daarom volgende vragen:

 

– Zijn de bevoegde diensten op de hoogte van dit zware bijt incident?

– Waarom greep de politie niet in,en liet ze de honden via justitie,(procureur),niet verwijderen?

– Moesten deze honden niet verwijdert worden teneinde ze te laten onderzoeken voor hun agressief bijtgedrag,zodat er in de toekomst geen verdere incidenten meer kunnen gebeuren met deze honden?

– Waarom werden de mensen die slachtoffer van dit incident waren niet beter opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie?

– Wat indien er een volgende maal kinderen betrokken zijn bij zulke ernstige bijtincidenten? Gaat de stad dan wel ingrijpen?

– Wat met de bedenkelijke klantvriendelijk van de politie naar aanleiding van dit incident? ( contact met de zone zuid,bijgeroepen politie )

– Wordt er in de toekomst overwogen om de reglementen in de gemeentecodex aan te passen betreffende het houden van agressieve honden,zodat men beter en sneller kan optreden?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...