Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester betreffende incident Umicore HobokenOp dinsdag 7 september jongstleden kwam het bedrijf Umicore Hoboken andermaal op een niet fraaie manier in het nieuws. Het was reeds de derde maal binnen een tijdspanne van een jaar. Twee andere incidenten kenden hun oorsprong in 2009.


Het nieuwe incident van dinsdag 7/9 was er één met gelukkige afloop, althans toch als we het bedrijf mogen geloven. Nog volgens het bedrijf waren er geen gewonden binnen het bedrijf, en was er geen schade voor het milieu.


Wat mij bijzonder verontrust is dat er sinds vorige incidenten blijkbaar niet veel verandert is inzake communicatie met de buitenwereld. Vanuit Umicore blijft men vaag omtrent de werkelijke oorzaak van dit incident, waarbij men als buitenstaander de indruk krijgt dat alles liefst binnenskamers wordt gehouden.


Ook nu evenals de vorige incidenten moeten wij ons verlaten op een verklaring van Umicore. De enige verklaring die men naar buiten toe gaf was: " Wat er precies mis is gelopen, wordt nog onderzocht ", lijkt mijn inziens nogal zwak!


Nochtans werd er vanuit de stad na eerdere incidenten reeds op aangedrongen om naar de toekomst toe beter te communiceren. Hiervoor is in de eerste plaats de milieucoördinator aangesteld binnen het bedrijf één van de verantwoordelijken, zoniet de hoofd verantwoordelijke.


Ik zou er daarom durven op aandringen dat er vanuit de stad contact wordt opgenomen met Umicore, teneinde bepaalde afspraken gemaakt na eerdere incidenten, terug te optimaliseren, zodat zulke incidenten niet meer zouden plaatsvinden naar de toekomst toe. Ook met de toegevoegde randbemerking in het belang van de volksgezondheid.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Werd er door Umicore reeds contact opgenomen met de bevoegde diensten van de stad?


– Is er reeds gecommuniceerd omtrent de werkelijke oorzaak van het incident?


– Zijn er reeds resultaten bekendgemaakt betreffende het onderzoek binnen het bedrijf naar aanleiding van dit nieuwe toch wel ernstig incident?


– Hoe verliep de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten?


– Heeft het bedrijf zelf de hulpdiensten verwittigt of kwamen de eerste oproepen daadwerkelijk vanuit bewonerskringen woonachtig in de gemeente Kruibeke?


– Op welk tijdstip deed Umicore een melding van dit incident?


– Werd de milieuwacht op de hoogte gesteld, en zo ja wanneer?


– Werd er eventueel  PV. opgesteld van het incident?


– Was er geen gevaar voor de volksgezondheid?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...