Schriftelijke vraag van Guy Eggermont aan districtsschepen Kristof Waterschoot betreffende het eenrichtingsverkeer in de Waaslandstraat

In de Waaslandstraat is éénrichtingsverkeer van kracht tussen de Lageweg tot aan het kruispunt met de Kempenlandstraat.  Bewoners stellen vast dat dagelijks meerdere automobilisten zich niet storen aan deze aan deze verkeersmaatregel.  Zij rijden in de verkeerde richting naar de Lageweg en dit ondanks meerdere verbodsborden. 


Deze situatie is onhoudbaar en levensgevaarlijk.  Buurtbewoners stellen zich de vraag wat er kan ondernomen worden om aan deze situatie een halt toe te roepen.  Eén van de suggesties is het plaatsen van een knipperlicht.


 


Mag ik aan de schepen vragen welke maatregelen er zullen genomen worden om te komen tot een afdoende oplossing.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...