Schriftelijke vraag van Guy Eggermont aan districtsschepen Kristof Waterschoot betreffende de heraanleg van de Krugerstraat

Op de heraanleg van de De SintBernardsesteenweg werd, terecht, felle kritiek geleverd.  Zowel de bewoners van deze Steenweg als de automobilisten, de busmaatschappijen, vervoerbedrijven, hulpdiensten, haast iedereen gaf een eensluidende kritiek.  De rijweg op de SintBernardsesteenweg is veel de smal. 


Wie dacht dat men de nodige lessen zou trekken uit deze kritiek komt bedrogen uit.  Bij de heraanleg van de Krugerstraat is men er in geslaagd de rijweg als het ware nog smaller te maken.  Vrachtwagens rijden zich vast doordat ze elkaar niet kunnen kruisen. Van de Zeelandstraat de Krugerstraat inrijden met een vrachtwagen is haast onmogelijk.


 


Mogen we aan de schepen vragen dat hij eens tekst en uitleg vraagt aan de mensen die de plannen voor de heraanleg hebben getekend en aan de mensen die deze plannen hebben goedgekeurd waarom  er werd geopteerd voor zulke smalle rijstroken.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...