Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Wienen aan Schepen Robert Voorhamme, Schepen bevoegd voor werk, economie en middenstand over de de sluiting van het bedrijf Hayes Lemmerz in Hoboken

Recent werd bekend dat het bedrijf Hayes Lemmerz uit Hoboken eind september zijn werkzaamheden naar Duitsland zal verplaatsen.  Hierdoor komen zo’n 300 arbeidsplaatsen op de tocht te staan.  Een dergelijk verlies aan banen is een zware klap voor Hoboken.

In de stad Antwerpen bestaat er het stedelijk Agentschap ‘Werk & Economie’. Het lijkt dan ook nuttig dat het stadsbestuur dit Agentschap actief inzet om de 300 werknemers van Hayes Lemmerz – samen met de VDAB – actief te begeleiden bij hun zoektocht naar een nieuwe job in het Antwerpse.

Vandaar mijn vragen aan de schepen:

 • Welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen in het kader van de sluiting van de vestiging van Hayes Lemmerz in Hoboken?


 • Is het stadsbestuur bereid het Stedelijk Agentschap ‘Werk en Economie’ actief in te zetten voor de begeleiding van de 300 arbeiders van het betrokken bedrijf?


 • Welke stappen zal het Agentschap – indien het wordt ingezet – nemen in die begeleiding van de eventueel ontslagen arbeiders van voornoemd bedrijf?


 • Wim Wienen
  Gemeenteraadslid

  Klik op de link hieronder om het antwoord van Robert Voorhamme te lezen.

  Bijlage 1

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...