Schriftelijke vraag van Gemeenteraadslid Wim Wienen aan Schepen Guy Lauwers, schepen bevoegd voor Leefmilieu, Binnengemeentelijke decentralisatie, Patrimoniumonderhoud, Stads- en buurtonderhoud en Openbare Werken betreffende strooien met zout en met pekel

Bij de recente winterprik hebben de strooidiensten meer dan hun handen vol gehad. Ik heb wel vernomen dat de sneeuw en ijzel te lijf werd gegaan met zowel zout als pekel.


 


Vandaar mijn vragen aan de schepen:


 


      Waarom werd er zowel gestrooid met pekel als met zout?


      Naar verluidt zou het strooien met pekel efficiënter zijn dan met strooizout. Wordt of werd er terzake een evaluatie gemaakt? Zo ja wat is het resultaat van deze evaluatie?


      Welke strooimiddelen werden er het meest door de stad gebruikt?


      Is de stad bereid om volledig over te schakelen op het strooien met pekel? Zo neen, waarom niet?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...