Schriftelijke vraag van Gemeenteraadslid Wim Wienen aan Schepen Guy Lauwers, schepen bevoegd voor Leefmilieu, Binnengemeentelijke decentralisatie, Patrimoniumonderhoud, Stads- en buurtonderhoud en Openbare Werken betreffende prioritaire straten bij strooi

Bij de recente winterprik viel me op dat er in heel wat straten in het Antwerpse geen enkele keer werd gestrooid. Ik vermoed, en dat zou logisch zijn, dat de strooidiensten van de stad Antwerpen beschikken over een prioriteitenlijst wat straten betreft. Uiteraard moeten de drukke verkeersassen in Antwerpen het eerst ijzel- of sneeuwvrij gemaakt worden. En ik vermoed dat men in tweede of derde instantie andere straten gaat aanpakken. Maar zoals ik stelde, valt het me op dat er blijkbaar straten zijn die zelfs in vierde of vijfde instantie niet aan bod komen.


 


Vandaar mijn vragen aan de schepen:


 


      Klopt het dat er bepaalde straten in Antwerpen zijn die bij sneeuw of ijzel nooit aan bod komen bij de strooidiensten?


      Zo ja, over welke straten gaat het en wat is de reden om deze niet in het schema van de strooidiensten op te nemen?


      Hoe gaan de Antwerpse strooidiensten te werk bij winterweer zoals de afgelopen dagen? M.a.w. hoe ziet hun prioriteitenlijst er uit?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...