Schriftelijke vraag van Ellen Mariën, districtsraadslid, aan de Heer Johan Felix, voorzitter van het districtscollege van Hoboken, betreffende de toegenomen vraag voor volkstuintjes.

Hoboken, 29 april 2011

Naar verluidt is de vraag om een volkstuintje in Vlaanderen
te kunnen huren, explosief gestegen. Zelfs in die mate dat bv. de Stad Gent
besloten heeft om een goede 100 bijkomende volkstuintjes aan te leggen. Naar
verluidt zouden er in de provincie Antwerpen ongeveer 1500 volkstuintjes zijn,
maar is de vraag zo groot dat er evenzeer een wachtlijst van ongeveer 2000
personen is.

 

Via de media vernemen we evenzeer dat er in Hoboken slechts
37 volkstuintjes zouden zijn. Een opmerkelijk laag aantal in vergelijking met
andere districten die volkstuintjes hebben en opmerkelijk omdat Hoboken toch
altijd de naam heeft gehad een zeer groen district te zijn.

 

 

Vandaar mijn vragen
aan de voorzitter van het districtscollege:

 

         
Kloppen deze cijfers, m.a.w. wat is het
juiste aantal volkstuintjes in Hoboken, wat is hun oppervlakte en waar zijn ze
gelegen?

         
Op welke wijze worden de tuintjes
toegewezen? Bestaat er hier een reglement over?

         
Dient er pachtgeld betaald te worden en
hoeveel bedraagt dit pachtgeld dan?

         
Is ook in Hoboken de vraag voor
volkstuintjes groter dan het aanbod? Zo ja, zijn er wachtlijsten ter zake en
hoeveel personen staan er op die wachtlijsten?

         
Zijn er in Hoboken mogelijkheden om
bijkomende volkstuintjes aan te leggen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

 

Ellen Mariën
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...