Schriftelijke vraag Guy Eggermont aan districtscollege over Klaverbladdreef parking voor vrachtwagens?

De Klaverbladdreef (een zijstraatje van de Sint-Bernardsesteenweg) waar geen doorgaand verkeer mogelijk is, is voor sommige vrachtwagenbestuurders de ideale plaats om zijn mastodont achter te laten.  Dit straatje leent zich er ook toe om vrachtwagens te parkeren.  Al is er geen doorgaand verkeer mogelijk, toch kan er gemakkelijk gedraaid worden aan het einde van het straatje.


 


Toegegeven, in veel gevallen worden de vrachtwagenbestuurders verplicht hun voertuig mee naar huis te nemen.  Hierdoor wordt heel wat tijd gewonnen.  Men hoeft immers ’s morgens niet eerst naar het werk te rijden om zijn wagen op te halen maar kan onmiddellijk naar de eerste klant vertrekken.  Verder hebben we er alle begrip voor dat het niet zo evident is om voor zijn vrachtwagen een parkeerplaats te vinden.  In het centrum van Hoboken (en dit is een goede zaak) is parkeren voor wagens van meer dan 3,5T niet toegelaten.


 


Dat men op zoek gaat naar alternatieven, ook daar kunnen we nog inkomen.  Kijk naar de parking aan de Jozef Cardijnstraat.  Deze parking wordt veelvuldig gebruikt door heel wat vrachtwagens en burenprotest blijft uit.  De parking levert dan ook niet veel hinder op voor de buurtbewoners behalve het feit dat er soms vrachtwagens staan waarvan de lading niet gekend is. Maar dat men een rustige wijk uitkiest als parkeerplaats voor vrachtwagens is dan weer van het goede teveel.


 


Vlaams Belang heeft zeer lang geijverd om een parkeerplaats voor vrachtwagens te voorzien aan het Schoonselhof.  Ondertussen is deze parking er ook gekomen.  Heel wat vrachtwagenbestuurders maken gebruik van deze parking.  Het lijkt ons dan ook aangewezen de vrachtwagens, die nu geparkeerd staan in de Klaverbladdreef, door te verwijzen naar de parking van het Schoonselhof.


 


Vragen:


 


       Kan er opdracht gegeven worden om borden (C 21)  te plaatsen aan het begin van de Klaverbladdreef (Sint-Bernardsesteenweg).  Door het plaatsen van deze borden is de toegang tot de Klaverbladdreef verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.


       Kan er eveneens een bord geplaatst worden met verwijzing (eventueel ook een plannetje) naar de parking aan het Schoonselhof.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...