Schriftelijke vraag aan de Schepen van Openbare werken Mr. Waterschoot

Onderwerp: parkeerproblematiek Berkenrodelei_zone Ijskelderstraat naar aanleiding opheffen bewonerskaart.


Tijdens de districtraad van 25 oktober kwam het advies “Parkeren met beperkte parkeertijd op de stadswegen. Aanpassing verkeerssignalisatie.” ter sprake. (B-punt, Jaarnr.: 1322)


 


GAPA stelde toen voor om het beperkt parkeren met verplicht gebruik van de parkeerschijf en de bewonerskaart in de zone 52 (Ijskelderstraat en omgeving) af te schaffen.


Omwille dat er geen sprake zou zijn van enige parkeerdruk en/of verdringingseffect.


 


Het tegendeel blijkt echter waar te zijn! De omwoners hebben meer dan moeilijkheden om hun wagen in de buurt van hun huis te kunnen parkeren.  


 


Volgende verkregen bemerkingen van de omwoners om dit te staven:


– De duur v/d werken in de Berkenrodelei wordt geschat op ongeveer 2 jaar. Waar gaan de bewoners gedurende deze periode een parkeerplaats vinden?


– De voorlopige bushalte (lijn 1 en 13) in de Ijskelderstraat aan de huisnummers 8 t.e.m. 12.


– De nieuwe garages recht tegenover de Heideparkstraat in de Ijskelderstraat nrs. 32 en 34.


– De nieuwbouw op de hoek Ijskelderstraat en M. Henriëttalei, waar aldaar een parkeerverbod van toepassing is in de Ijskelderstraat huisnrs. 52 t.e.m. 58.


– De nieuwbouw op de hoek Berkenrodelei en Cdt. Weynsstraat, waar een parkeerverbod van toepassing is in de Cdt. Weynsstraat huisnrs. 2 t.e.m. 10.


– Waar kunnen de bewoners van de hierboven gemelde zones wel parkeren?


– Tot op heden wordt er voor 75% geparkeerd zonder bewonerskaart of parkeerschijf. Sinds jaren wordt er geen enkele controle op uitgevoerd. Hoe kan GAPA dan concluderen dat de huidige blauwe zone zijn doel zou voorbij schieten?


– De bus v/d lijn (1 en 13) kan nooit aan de voorziene halte stoppen, omdat er altijd geparkeerde wagens staan…


 


 


Gezien bovenstaande bemerkingen volgende vraag:


 


 


Kan de aanpassing van de reglementering zoals voorgesteld door GAPA dringend herbekeken en op zijn minst uitgesteld worden in de zone 52 ?


 


 


Patrick Smedts


Districtsraadslid Fractie Vlaams Belang-VLOTT Hoboken

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...