Welkom op   www.vlaamsbelanghoboken.be

Beste bewoner In december legde de aannemer een onderlaag aan in de Hendriklei tussen Sint- Bernardsesteenweg en Weerstandlaan en aan het kruispunt Weerstandlaan –...