Welkom op   www.vlaamsbelanghoboken.be

In de oranjerie in park Sorghvliedt in Hoboken kunnen geïnteresseerden vanaf dinsdag 22 maart een gratis expo bekijken met boetseerwerken van het seniorenatelier. François...

Beste bewoner In december legde de aannemer een onderlaag aan in de Hendriklei tussen Sint- Bernardsesteenweg en Weerstandlaan en aan het kruispunt Weerstandlaan –...