Of hoe het meerderheidscollege van N-VA, aangevuld met Groen en SPA de Hobokenaar op het verkeerde pad zet.

Naar
aanleiding van een aantal krantenartikelen verschenen omtrent de renovatie van
het Belvedère in park Sorghvliedt interpelleerde Staf Wouters districtsschepen
Koen Raets, bevoegd voor cultuur om een echte stand van zaken binnen dit
gevoelige dossier.

Hij wees erop
dat de voorstelling van het project misleidend is voor de Hobokenaar.

Veel Hobokenaren die het park de afgelopen maanden bezochten keerden verbolgen
terug naar huis! Reden hiervoor was de voorstelling van het project dat vlak
naast het Districtshuis stond opgesteld op een groot bord.

Daarop kon men lezen
en zien dat het Belvedère een theehuisje zou worden met dwars onder een
liftkoker en bijkomende infrastructuur zoals een parking en een tramlijn
verlenging. Het kostenplaatje van dit alles werd geraamd op 1. 870. 000 euro.
Maar wat bleek?

De
voorstelling van het project werd in handen gegeven van een kunstenaar die er
een eigentijdse multiculturele toets aan had gegeven!
Een kunstgrap waar de Hobokenaar niet mee kon lachen! Wat vooral frappant is
bij de voorstelling van het Belvedère is de Marokkaanse en Turkse vlag die
bovenop de koepel van het Belvedère was ingetekend. Theehuisje en de vlaggen
gaven de indruk dat hier een moskee zou verschijnen midden in het park.

 

De Vlaams Belangfractie
Hoboken kan hier niet mee lachen en is niet gediend met dit soort van
multiculturele kunst?….er werd dan ook gevraagd om deze misleiding en
wantoestand recht te zetten en de Hobokenaar rechtstreeks te communiceren over
hoe het nu werkelijk verder moet met het Belvedère. In het kader van de verdere
islamitisering in onze stad moet er perk en paal gesteld omtrent zulke
wansmakelijke vertoningen onder het mom van kunst !

Staf Wouters,


Fractievoorzitter districtsraad VB Hoboken

Bijlage:
Interpellatie ingediend door Staf Wouters voor de raadszitting van 23 september 2013 gericht aan Koen Raets i.v.m. de stand van zaken Belvedère en de info hierover.

http://www.vlaamsbelanghoboken.be/3/navid/228/4

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...