Mondelinge vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 16 februari 2009 i.v.m. de mogelijk geplande verkoop door A.G. Vespa van de gronden Hydeparkbos te Hoboken

Naar verluidt is de stad Antwerpen zinnens om sociale woningbouw te creëren op de gronden van het Hydeparkje te Hoboken.

Vorig jaar had A.G. Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad, de mededeling gedaan dat de grond aan de IJskelderstraat en Hydeparkstraat verkocht zou worden.

Een deel van de grond zou verkocht worden aan de sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro, voor de bouw van sociale koopwoningen, het andere deel zou dan verkocht worden aan Woonhaven Antwerpen voor sociale huurwoningen.

Daarom volgende vragen:

 • Klopt de medeling van A.G. Vespa over de verkoop van de gronden aan de Hydeparkstraat en IJskelderstraat te Hoboken?

 • Waarom is hier een plotse ommezwaai binnen dit dossier

 • Wat is de stand van zaken momenteel binnen dit dossier?

 • Waarom werd de belofte gedaan aan de buurt i.v.m. geen sociale woningbouw terug ingetrokken?

 • Wat gebeurt er met de vastgelegde prioritaire locatie van Hydepark in functie van wijk- en buurtgroen, beslist in collegezitting van 23 december 2005, in het kader van het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen?

 • Krijgen de bewoners alsnog de kans om een stuk grond van Hydepark te kopen, teneinde hun privétuin uit te breiden?

 • Gaat men de buurtbewoners uitnodigen op een buurtvergadering over de stand van zaken?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...