Mondelinge vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers voor gemeenteraadszitting van maandag 23 maart 2009 i.v.m. degelijkheidcriteria van de Antwerpse vuilniszakken

Wat men al langer verwachtte werd uiteindelijk bewaarheid: de kwaliteit van de Antwerpse vuilniszakken blijkt ondermaats te zijn.

Tot deze conclusie kwam het Belgisch Verpakkings Instituut (BIV) na een uitvoerig onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de stad Antwerpen.

Naar aanleiding van de vele klachten hieromtrent werd de bevoegde schepen Lauwers hierover door ons geïnterpelleerd.

Volgende vragen kwamen aan bod:

 • Kan de schepen ons meer duidelijkheid verschaffen omtrent de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de Antwerpse vuilniszakken?

 • Wat is de uitslag van het onderzoek dat de stad liet uitvoeren naar de kwaliteit van de zakken?

 • Wat zijn de juridische stappen die de stad eventueel zal ondernemen tegen de producent en leverancier van deze zakken?

 • Indien de uitslag van het onderzoek negatief is, gaat men dan over tot de verbreking van het contract met het bedrijf Jemaco uit Herent, wat de betwiste vuilniszakken levert en produceert?

 • Kan de schepen ons zeggen wat de eventuele reden van de slechte kwaliteit van deze zakken is?

 • Hoe reageert de producent, met name de firma Jemaco, op de uitslag van het onderzoek?

 • Gaat deze firma eventueel verontschuldigingen aanbieden aan de stad en zijn inwoners, dit naar aanleiding van de door hen gedane uitspraken gedaan omtrent het correct gebruik van de zakken?

 • Wanneer de vuilniszakken niet voldoen aan de normen vastgelegd door de stad, gaat men dan actie ondernemen om de Antwerpse belastingbetaler te compenseren voor de fout welke de stad beging, nl. de verkoop van minderwaardige zakken?

 • Welke plannen heeft de stad m.b.t. een eventueel nog bestaande stock van slechte vuilniszakken?

 • Zal de stad in de toekomst, alvorens een contract af te sluiten met een nieuwe leverancier, een vooronderzoek laten doen omtrent de aangeboden kwaliteit van de te leveren zakken?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...