Mondelinge vraag van Julien Vlaeminck voor de districtsraad van 29/11/2010

Onderwerp:


 


Bij mijn bezoek aan de voorstelling van het boek 875 jaar Hoboken en de daarbij horende tentoonstelling, welke ik ten zeerste kan aanbevelen om te bezoeken, heb ik de gelegenheid gehad om met verschillende medewerkers van de heemkundige kring een gesprek te voeren.


Ze wisten mij o.m. te vertellen dat ze met een enorm plaatsgebrek kampen.


 


Verder heb ik mogen vernemen dat men de zolder van het kasteel Broydenborg aan het leegmaken is.  Kan niet overwogen worden of deze vrijgekomen ruimte kan benut worden door de heemkundige kring.  De heemkundige kring verdient zeker een pluim voor het vele werk dat ze verrichten.  We zouden deze mensen veel plezier doen met hen deze ruimte ter beschikking te stellen.


 


 


Vraag:


 


– Kan de vrijgekomen zolderruimte van het kasteel Broydenburg ter beschikking  worden gesteld van de Heemkundige Kring Hoboken ?


 

Julien Vlaeminck
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...