Mondelinge vraag van Guy Eggermont voor de districtsraad van maandag 28 juni ’10. Deelname dag van het Park
Dit jaar ging op 30 mei 2010 voor de 20ste maal de “Dag van het Park” door.  Er werd dit jaar gekozen voor het thema “Groen in je buurt”.  Op 110 locaties in Vlaanderen hebben zo’n 120.000 parkbezoekers deelgenomen aan de dag van het park.


Zoals elk jaar nam ook dit jaar het “Agentschap voor Natuur en Bos” de rol van initiatiefnemer en coördinator op zich.  Het agentschap biedt aan de deelnemende gemeenten gratis logistieke steun aan.  Wie deelneemt ontvangt een gratis informatiepakket waarbij een aantal themagerichte activiteiten worden aangeboden. Het pakket is een handig hulpmiddel om een eigen leuk programma samen te stellen.  Hier is het de taak van het district om enkele eigen aandachtspunten aan te brengen. 


We zijn van oordeel dat “De dag van het Park” een ideale gelegenheid is om het park Sorghvliedt in de kijker te stellen.  We hebben nu eenmaal in het district Hoboken een prachtig goed onderhouden park en dit park verdient het om eens in de kijker te worden gesteld.  Bovendien stelt het ons in de gelegenheid om de enige kankerplek in het park (Bélvedère) nog eens onder de aandacht te brengen en te vragen naar de nodige geldmiddelen om dit gebouw te herstellen.  Op de eerstvolgende districtsraad zullen we dan ook volgende vragen voorleggen aan het districtscollege:


 


   Wat is de reden waarom het districtscollege nog nooit heeft ingeschreven voor de “Dag van het Park”.


    Overweegt het districtscollege om volgend jaar deel te nemen aan dit initiatief met de wetenschap dat door deel te nemen we de gelegenheid hebben om het park maar ook het district eens extra in de kijker te stellen.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...