Mondelinge vraag van Guy Eggermont voor de districtsraad van maandag 25/10/2010Tijdens de toelichting door studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen  over ideeën rond de Kioskplaats werd ook gesproken over de mogelijkheid een Cultuurcentrum uit de bouwen op de Kioskplaats.  Er werden enkele mogelijke locaties naar voor gebracht. Vanuit de raad werd zelfs in geringe mate goedkeuring verleend aan deze voorstellen.  Met het formuleren van deze mogelijke locaties zou men haast denken dat de locatie ‘Gravenhof’ definitief werd opgegeven. 


 


Tijdens de commissie cultuur en toerisme (gemeenteraad Antwerpen) van 21 oktober kwam het cultuurcentrum Gravenhof uitvoerig aan bod.  In dit verslag lezen we o.a. dat er een nota werd opgesteld over een ‘verkleinde versie’ van het cultuurcentrum op de locatie van het Gravenhof.  Een verkleinde versie zou betekenen dat we gaan naar een theaterzaal van 156 zitplaatsen i.p.v. 230, een geringer aantal vergaderlokalen en een kleinere foyer in verhouding tot het nieuwe aantal gebruikers. 


 


De schepen van cultuur Heylen stelt verder zeer duidelijk dat  het nog steeds de bedoeling is een volwaardig cultuurcentrum uit te bouwen op de site Gravenhof met een onthaalruimte, een theaterzaal met podium, een uitschuifbare tribune met 156 zitplaatsen (toegankelijk voor andersvaliden), drie polyvalente ruimtes en enkele voorzieningen voor een knutselatelier, opslagruimte voor de jeugd en verder nog kantoren, refter, kleedruimtes en toiletten voor de medewerkers.


 


Verder geeft schepen  Heylen te kennen dat er voldoende middelen voor de realisatie van het cultuurcentrum voorzien zijn.  De eerste steen zou gelegd worden in augustus 2012, de opening begin 2014.


 


 


          Waarom werd er tijdens de toelichting van de studenten over de mogelijke inplanting van een cultuurcentrum op de Kioskplaats geen melding gemaakt door de plaatselijke cultuurschepen over de verregaande plannen van de cultuurschepen Heylen;


          Acht het districtscollege de termijn van de opening begin 2014 een haalbare kaart;


          Wordt rekening gehouden met de termijn van 2014 wat betreft de planning van culturele activiteiten in Hoboken;


          In hoeverre staat de districtscollege achter de bovengenoemde plannen van het cultuurcentrum op de site ‘Gravenhof’.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...