Mondelinge vraag van Guy Eggermont voor de districtsraad van maandag 2 mei 2011.

Betreft: gratis rookmelders – rookmelders aan gunstige voorwaarden

 

Jaarlijks zijn er
in ons land zo’n 12.000 branden met gemiddeld 120 dodelijke slachtoffers tot
gevolg. 2/3 van de slachtoffers wordt verrast in hun slaap en gedood door de
rook. Met een degelijk werkende rookmelder verhoogt de overlevingskans met 70
tot 100%.

Slechts 1 op 3
gezinnen in Vlaanderen heeft een rookmelder. De provincie Antwerpen voert nu intensief
campagne om de bewoners te overtuigen om rookmelders te plaatsen.  De provincie Antwerpen plaatst 13.000 gratis
rookmelders in woningen van kansarmen. De provincie subsidieert deze
rookmelders volledig: het Provinciaal instituut staat in voor de kost van de rookmelder
en het Provinciaal Steunpunt voor Sociale Economie voor de plaatsing via de
Energiesnoeiers.

De provincie stelt
verschillende criteria op voor wie in aanmerking kan komen voor een gratis
rookmelder. Het is nu aan de gemeente om te bepalen welke personen/gezinnen bij
hen van deze actie kunnen genieten.

 

Naast de campagne
‘gratis rookmelder voor kansarmen’ kan men als gemeente/district ook een
verkooppunt opzetten voor andere doelgroepen.  Ook hier geeft de provincie de nodige
ondersteuning. Zo kan ons district een aantal rookmelders aankopen en
doorverkopen aan een lagere prijs door als bestuur zelf een deel van de
aankoopkosten op zich te nemen.

Zo kan het district
tegen zeer gunstige voorwaarden rookmelders aanbieden aan o.a. senioren, jonge
gezinnen…

 

 

Vragen:

 

         
Heeft het district weet van de campagne ‘gratis rookmelders’ voor
kansarmen?

         
Zo ja, werd het district over deze campagne gecontacteerd door de
provincie of door de stad Antwerpen?

         
Heeft of gaat het district inschrijven voor deze campagne, en gaat deze
inschrijving gebeuren via de provincie of via de stad Antwerpen?

         
Op welke diensten gaat het district beroep doen om te bepalen welke
personen/gezinnen in aanmerking komen voor de gratis rookmelders voor kansarmen?

         
Gaat het district een aantal rookmelders aankopen bij de provincie
Antwerpen?

         
Welk bedrag overweegt het district te voorzien om de rookmelders tegen
zeer voordelige prijs aan te bieden aan o.a. de senioren, jonge gezinnen…?

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...