Mondelinge vraag van Guy Eggermont voor de districtsraad van 25/10/2010Het is dhr. Tanguy Ottomer die het dossier Nello en Patrache andermaal in het daglicht stelt.  Deze persoon is geen officiële stadsgids en niet verbonden aan de gidsenbeurs.  Hij werkt zelfstandig en heeft geen officiële banden met stad Antwerpen.  Hij is een enthousiaste Japankenner die in contact kwam met de voorzitter van ‘Beeld in de stad’.  Het is deze voorzitter die van oordeel is dat het huidige monument op de Schoenmarkt (zwarte steen) niet meer voldoet.  Samen met dhr. Ottomer wil hij een echt standbeeld van Nello en Patrache plaatsen in een binnentuin die paalt aan de kathedraal en die tuin toegankelijk maken voor het publiek.  Verder is het de bedoeling om de Japanse toeristen eerst naar Hoboken te laten gaan, daarna naar Antwerpen (kathedraal).


 


Over voornoemde plannen zou het districtscollege nog niet zijn ingelicht.  Het is dan ook de taak van het districtscollege de plannen zo vlug mogelijk op te vragen met de onmiddellijke mededeling dat de voorgelegde plannen onaanvaardbaar zijn. 


 


In het verleden hebben we reeds gewaarschuwd voor het gegeven dat Hoboken er alles moet aan doen om te verhinderen dat Antwerpen het verhaal van  Nello en Patrache gaat opeisen als een  louter Antwerpse aangelegenheid.  Het is overduidelijk dat dit volop aan de gang is.  Het districtscollege moet zo vlug mogelijk  een eigen planning op papier te zetten. 


 


Voor Hoboken is het van groot belang een toeristische trekpleister te hebben.  Men spreekt over 15.000 Japanners die jaarlijks op zoek gaan naar het verhaal Nello en Patrache.  Momenteel heeft het district onvoldoende troeven om al deze Japanners op een volwaardige manier te ontvangen. 


 


 


          Werd het district ondertussen op de hoogte gebracht van de plannen van de stad om een standbeeld van Nello en Patrache te plaatsen in een binnentuin die paalt aan de kathedraal;


          Heeft het district onderhandelt met de Stad omtrent deze plannen en wat is de stelling van het district omtrent deze plannen;


          Gaat het district de nodige initiatieven nemen om een Nello en Patrache ontmoetingsplaats (districtshuis, cultuurcentrum ) te creëren;


          Gaat het district de nodige inspanningen leveren om de Japanse toeristen een tentoonstelling en/of een filmvoorstelling aan te bieden;


          Wordt de middenstand mee betrokken in gans het Nello en Patrache gebeuren (bier, pralines, souvenirs, prentkaarten, posters, miniatuurbeeldje, pins en het Nello en het boek Nello en Patrache);


          Gaat het district het nodige doen om een parkeerhaven te voorzien voor de autobussen welke de Japanners naar Hoboken brengen;

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...