Mondelinge vraag van Guy Eggermont: speelpleintje Nello & Patrasche

Het speelpleintje
Nello & Patrasche aan de Lumbeeckstraat werd onlangs in gebruik genomen.  In een schriftelijke vraag (6 december 2010)
vroeg ik naar de mogelijkheid om vuilnisbakjes te plaatsen.  In uw antwoord gaf u te kennen dat het
plaatsen van vuilbakjes zeker tot de mogelijkheid behoorde. De bevoegde schepen
zou het nodige doen.

Vandaag stellen we
vast dat er twee vuilbakjes staan op de hondenweide (binnen de omheining) maar
op het speelplein zelf werden geen vuilbakjes geplaatst.

 

Een ander probleem dat
we willen aanbrengen is de elektriciteitscabine die zich bevindt op het
speelplein. Heel wat kinderen klauteren op deze cabine. Levert dit geen gevaar
op?

 

Een derde probleem:
heel wat jongeren (tussen 14 en 18 jaar) voetballen op het speelpleintje. Niet
zelden verdwijnt de bal in de tuintjes van de woningen gelegen aan het
speelpleintje. Wie zou verwachten dat de jongeren de bal gaan vragen aan de
bewoners heeft het fout voor.  De jongeren
klauteren over de tuinmuur, dit tot groot ongenoegen van de bewoners.

 

Vierde probleem: op
het speelpleintje, maar ook op de hondenweide en op het stukje grond (hoek
Lumbeeckstraat – Joost Van Vlaanderenlaan) staan heel wat bomen.  Bij de minste wind vallen er een aantal
takken van deze bomen. We vragen ons af of deze bomen nog gezond zijn en
stellen ons vragen omtrent de stabiliteit van deze bomen.

 

Vragen:

 

 1. Worden er nog vuilbakjes
  geplaatst op de speelweide Nello & Patrache?
 2. Kan er rond de elektriciteitscabine
  een omheining geplaatst worden?
 3. Kan overwogen worden een
  ballennet te plaatsen aan de woningen die grenzen aan het speelpleintje?
 4. Zijn de bomen op het
  speelpleintje, hondenweide en op het stukje grond hoek Lumbeeckstraat –
  Joost Van Vlaanderenlaan nog in goede gezondheid? Kunnen deze bomen
  regelmatig gesnoeid worden? Kan de stabiliteit van deze bomen onderzocht
  worden?

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...