Mondelinge vraag van Guy Eggermont over de Belvédère in park Sorghvliedt

Belvédère is een architecturale term uit het Italiaans en betekent letterlijk” ‘mooi uitzicht’.  Een Belvédère is meestal geplaatst op een verhevenheid in een park en bedoeld om van het uitzicht te genieten.


 


In Hoboken stellen we vast dat deze Italiaanse term is omgebogen naar een Hobokens begrip.   Belvédère betekent in Hoboken een uitzicht op een stortplaats rondom een gebouw dat geplaatst is op een verhevenheid welke meer en meer wegzakt.  Bovendien heeft het gebouw een wel zeer eigenaardige architecturale waarde:  totale verloedering, een puinhoop, een ruïne.


 


Nochtans werd er in het verleden steeds op aangedrongen om specifieke gebouwen zoals Gravenhof en Meerlenhof te behouden en te renoveren met behoud van  het publiek karakter van de groene ruimtes.  Ook zo voor de Belvédère in het park Sorgvliedt.  Men heeft een degelijk plan omtrent het onderhoud van het park.  Waarom wordt er dan niet ingegrepen om de kankerplek, we kunnen de Belvédère niet anders noemen, te genezen.


 


In de eerste plaats dient dit gebouw op een degelijke manier te worden beschermd tegen vandalisme.  De hekken, die nu werden geplaatst, bieden onvoldoende weerwerk aan  vandalen.  Men klautert over de hekken of ze worden gewoonweg neergehaald.  De heuvel zelf dient dringend te worden aangepakt.   Het wegzakken van de heuvel werd al aangepakt maar kan en moet veel beter. 


 


Vlaams Belang is van oordeel dat de Belvédère die uitstraling moet krijgen die er van een Belvédère mag verwacht worden.  Een mooi gebouw op een goed onderhouden groene verhevenheid.  Verder een wandelpad, tussen de groenpartij, tot aan het gebouw.  In het gebouw kunnen er schikkingen getroffen worden om er kort te verpozen en te genieten van het uitzicht over het park.  En waarom geen infobord aanbrengen in het gebouw waarop men in ’t kort de geschiedenis weergeeft van het park Sorgvliedt en de Belvédère.


 


Graag had ik vernomen wanneer het district:


– budgetten gaat vrijmaken om de Belvédère in eerste instantie te vrijwaren van verder verval.


– wanneer het district budgetten vrijmaakt om de Belvédère te renoveren.


– wanneer het district budgetten vrijmaakt om de heuvel te verstevigen en te voorzien van een groenplein.


– kan het districtscollege zich vinden in het voorstel om in de Belvédère de nodige schikkingen te treffen zodat de bezoeker rustig kan genieten van het uitzicht op het park en in het voorstel om een infobord te plaatsen.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...