Mondelinge vraag van Guy Eggermont over cultuurcentrum Gravenhof

De Stad Antwerpen nam destijds de beslissing om in ieder district een cultuurcentrum op te bouwen of de bestaande cultuurcentra in een nieuw kleedje te steken.  Zo wordt in Hoboken aan het bestaande kasteel Gravenhof een theaterzaal en de nodige infrastructuur voorzien.Verder wordt er een multimedialokaal voorzien waar senioren opleidingen kunnen volgen en jongeren kunnen chatten. Ook de jeugddienst krijgt een stek in het gerenoveerde Gravenhof.  Zo kunnen er in de toekomst ook jongerenactiviteiten plaatsvinden en er komt een JongerenInformatiepunt. Eindelijk krijgt Hoboken waar het allang recht op heeft, een volwaardig Cultuurcentrum. Althans, dit dachten we toch.


Nu komt dit alles op losse schroeven te staan.  De plannen voor het cultuurcentrum waren nog maar pas voorgelegd of het burenprotest barste al los.  Het nieuwe cultuurcentrum is te groot en te druk vindt een gedeelte van de buurtbewoners.  Zo blijven ze halsstarrig praten over een volledige kaalkap van het domein, over het volbouwen van het parkje rond het Gravenhof en het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen. 


Wie het dossier volgt weet wel beter.  Van kaalkap is geen sprake, van volbouwen evenmin en voor de parkeerproblematiek werden alternatieven naar voor geschoven.


Ook aan de, eventuele,  geluidsoverlast werd de nodige aandacht besteed.  Mijns inziens is het actiecomité van slechte wil.  Wat er ook werd voorgesteld om aan de bekommernissen van dit comité  tegemoet te komen, nooit heeft dit comité naar deze voorstellen willen luisteren, laat staan erover praten.  


Graag volgende vragen:
Kan het districtscollege ons toelichten wat de huidige stand van zaken is betreffende de bouw van een cultuurcentrum op de site Gravenhof;
is er overleg met de Stad Antwerpen welke stappen men gaat nemen indien er een  ongunstig advies wordt geformuleerd;
gaat men zich zomaar neerleggen bij een ongunstig advies;
Indien de bouw van een cultuurcentrum op de locatie Gravenhof niet doorgaat, heeft het districtscollege alternatieve locaties voorzien;
Welke bestemming gaat het Gravenhof  krijgen indien er geen cultuurcentrum wordt gebouwd;
Waar gaat de Jeugddienst worden ondergebracht indien er geen cultuurcentrum wordt gebouwd?

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...