Mondelinge vraag van Guy Eggermont: Kippenverblijf hoek Dillestraat –Antwerpsesteenweg.

Enkele dagen geleden werd een pamfletje verspreid in de buurt
van de Dillestraat-Antwerpsesteenweg. In dit pamfletje stond te lezen dat de
Stad Antwerpen, in samenspraak met Levanto, beslist heeft een kippenverblijf te
maken op het braakliggend stukje grond (hoek Dillestraat – Antwerpsesteenweg).

Het district Hoboken werd van dit gegeven niet op de hoogte
gebracht. Ligt de fout hier andermaal bij de Stad Antwerpen of waar moeten we
de slechte communicatie over dit feit gaan zoeken. Was onze schepen van cultuur
wel op de hoogte?

De omwonenden hebben onmiddellijk gereageerd op de komst van
een mogelijk kippenverblijf op deze locatie. Zij vrezen, met de komst van dit
verblijf voor overlast, stank, sluikstort enz.

De Stad Antwerpen, samen met onze schepen van cultuur, hebben
ondertussen met de omwonenden een gesprek gehad. Tijdens dit gesprek werd een
mondeling akkoord gegeven dat de plannen voor een kippenverblijf niet zou
gehandhaafd blijven. Men zou op zoek gaan naar een andere bestemming.

 

Vragen:

         
Waarom werd de beslissing van de Stad Antwerpen, om een kippenverblijf op
het braakliggend terrein Dillestraat – Antwerpsesteenweg te maken, niet
meegedeeld aan de districtsraad Hoboken? Was de schepen voor cultuur wel op de
hoogte?

         
In hoeverre mogen we geloof hechten aan het mondeling akkoord dat zou
zijn bereikt om het project rond het kippenverblijf niet te laten doorgaan? Kan
dit akkoord op papier worden gezet.

         
Wat zijn de andere plannen die de Stad Antwerpen heeft met dit stukje
braakliggende grond?

         
Worden de omwonenden en de districtsraad van eventuele andere plannen op
de hoogte gebracht?

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...