Mondelinge Vraag van Guy Eggermont betreffende de drinkfonteintjes van AWW

Stad Antwerpen geeft te kennen dat A water (AWW), het beste en het goedkoopste water is van ’t stad.  De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het Antwerps Water voldoet aan zo maar liefst 65 hoge kwaliteitsnormen.


Bovendien zit het kraantjeswater boordevol gezonde mineralen.  Ook het beetje kalk (calcium) dat in het kraantjeswater zit zou goed zijn voor de botten. 


Het A water kost haast niets!  Kraantjeswater is liefst tot 700 maal goedkoper dan flessenwater. 


Gezien de zeer lage kostprijs en de waardevolle kwaliteit van het water kunnen we overwegen om het water gratis aan te bieden aan de Hobokense scholen.  Alle scholen kunnen een gratis drinkfonteintje aanvragen voor hun leerlingen.  De drinkfonteintjes leveren een gezonde, goedkope en verpakkingsvrije dorstlesser voor de schoolgaande jeugd. 


AWW engageert zich ook in kleinschalige buurtprojecten. Zo wil de campagne “Buiten gewone buurt”  bewoners, ondernemers en lokale besturen stimuleren om samen te werken aan buurtgerichte projecten.  De betrokkenen verenigen zich in een partnership en dragen ieder op hun manier bij tot de verwezenlijking van het project.  De inbreng kan gebeuren via geld, mankracht of materiaal.


Ook hier kan overwogen worden om in bepaalde buurthuizen, OCMWcentra, rusthuizen een drinkfonteintje te plaatsen.


Mag ik informeren of het districtscollege de nodige stappen gaat nemen om,  eventueel in samenspraak met de scholen, drinkfonteintjes aan te vragen bij AWW om te plaatsen in de Hobokense scholen.


Dezelfde vraag voor wat betreft het plaatsen van drinkfonteintjes in buurthuizen, rust en verzorgingshuizen, OCMWcentra enz.  en het administratief centrum te Hoboken.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...