Mondelinge vraag van Guy Eggermont aan Kristof Waterschoot betreffende parkeerterrein aan de Lumbeeckstraat

Tijdens de vorige legislatuur werd, op voorstel van toenmalig schepen voor Openbare Werken Herman Wellens, een parking aangelegd aan de Lumbeeckstraat (terreinen van voetbalclub R.V.C. Hoboken). 


Deze parking is ondertussen al enkele jaren in gebruik.  Wat ons echter opvalt is dat er op dit parkeerterrein geen enkele plaats is voorzien voor personen met een handicap.  De vraag naar een voorbehouden plaats voor personen met een handicap is, naar we hebben mogen vernemen, al enkele malen gesteld geweest. Er kwam echter nooit een afdoend antwoord op deze vraag.


Nochtans zijn we de mening toegedaan dat er voor het voorbehouden van parkeerplaatsen  voor mensen met een handicap op openbare plaatsen bepaalde normen van kracht zijn.


Zo zou in het Vlaams Gewest één parkeerplaats op 25 plaatsen moeten voorbehouden zijn voor personen met een handicap en een extra plaats per schijf van 50 plaatsen.


Mijn vraag aan de schepen: zijn deze bepaalde normen voor het parkeerterrein aan de Lumbeeckstraat  van kracht en, zo ja, waarom worden deze normen dan niet gehanteerd.


Als deze normen niet van kracht zijn, bestaat er dan geen mogelijkheid om alsnog één of meerdere plaatsen voor te behouden voor personen met een handicap.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...