Mondelinge vraag ingediend door Staf Wouters naar aanleiding van anderstalige reklame in Hoboken.

Zeer recent verschenen er in het straatbeeld van Hoboken reklameaffiches in eentalige Turkse taal.
Het betreft hier reclame van de Turkse DenizBank. Hierop wordt reklame gemaakt omtrent het versturen van geld.
Deze affiches zijn of waren te bewonderen?…….op de Sint-Bernardsesteenweg, meer bepaald aan het benzinetankstation Maes.


Daarom volgende vragen:

Hoe gaat dit districtscollege om met de verspreiding van eentalige affiches opgesteld in de Turkse taal?
– Wordt onze Nederlanse taal niet meer gepromoot binnen de grenzen van ons district?
– Hoe bekijkt dit college het Vlaamse karakter naar de toekomst toe binnen de grenzen van ons district Hoboken
?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...