“Meer en sneller persoonlijke documenten opvragen op antwerpen.be “

Antwerpen vergroot het aantal documenten en attesten dat kan aangevraagd worden via het e-loket van de stad. Wie een A-profiel heeft ontvangt zijn documenten bovendien nog sneller in zijn mailbox.

 

Via https://www.antwerpen.be/nl/e-loket kunnen burgers al geruime tijd documenten en attesten opvragen. Dat aanbod is nu uitgebreid. Zo kan iedereen nu zijn volledig dossier uit de bevolkingsgegevens digitaal opvragen. Dat is een document met de overzichtsinfo van je burgerlijke staat en uittreksels. Maar ook een woonbewijs met adressenhistoriek, een bewijs van wilsbeschikking en een bewijs van wettelijke samenwoning zijn nu beschikbaar. Deze nieuw beschikbare documenten komen bovenop het bestaande aanbod. Een uittreksel strafregister of gezinssamenstelling, geboorteakte, echtscheidingsakte, huwelijksakte en overlijdensakte waren al digitaal op te vragen.

 

Bovendien is de verwerking van de aanvragen aanzienlijk versneld. Elke burger met een A-profiel* met een gekoppelde identiteitskaart ontvangt het gevraagde document nog diezelfde dag in zijn mailbox. Als de identiteitskaart niet is gekoppeld, wordt het binnen de vijf werkdagen per post bezorgd.

 

Antwerpen zet maximaal in op digitale dienstverlening. Via https://www.antwerpen.be/nl/e-loket kunnen Antwerpenaars gebruikmaken van de dienstverlening waar en wanneer ze dat willen. Uit cijfers van de Antwerpse monitor blijkt dat steeds meer inwoners hun weg vinden naar dit digitale loket. Moet iemand toch naar het stadsloket, voor bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort, dan maakt hij of zij eerst een afspraak online via www.antwerpen.be/afspraak. Bijna alle producten zijn plaatsonafhankelijk: de burger kan zelf beslissen op welk tijdstip en op welke locatie hij zijn document gaat ophalen.

 

*Het A-profiel is het persoonlijke profiel dat elke Antwerpse burger kan aanmaken op www.antwerpen.be. Wie een profiel heeft, ontvangt nieuws op maat en kan sneller documenten opvragen. De gegevens in het A-profiel, zoals naam en e-mailadres, worden nooit gedeeld met derden. De stad Antwerpen vindt privacy en de bescherming van de gegevens van haar burgers erg belangrijk.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...