Interpellatie van Staf Wouters voor de districtsraad van 20 januari 2014 naar aanleiding van een jaar bestuursmeerderheid in Hoboken.

De nieuwe bestuurscoalitie in Hoboken bestaat nu exact een jaar.
Ondanks de optimistische signalen vanuit deze meerderheid naar de Hobokense bevolking toe, mochten wij weinig of niets ervaren van de kracht van verandering in Hoboken, enkele punten en komma’s niet te na gesproken!

Daarom volgende vragen:

De voorbereidende werken aan het nieuw te bouwen cultuurcentrum Gravenhof zijn intussen opgestart. Wanneer is de eerste steenlegging voorzien?

– Wat vindt dit college zelf van een jaar nieuwe bestuursmeerderheid in Hoboken?

– Wat is de stand van zaken na een jaar, in een aantal aangekondigde aandachtspunten binnen de structuren van het masterplan Hoboken?

– Werden reeds ingrijpende maatregelen getroffen teneinde de middenstand op de Kioskplaats, en in het eerste gedeelte van de Kapelstraat de nodige en nieuwe impulsen te geven ?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...