Interpellatie van Staf Wouters op de districtsraad van 20 januari 2014 i.v.m. de brandstichting kerststal Kioskplaats tijdens de overgangsperiode oud naar nieuw.

Tijdens de overgang van oud naar nieuw werd de kerststal, opgesteld naast de kerk op de Kioskplaats, in brand gestoken.
Na de rellen van de vorige jaren in de Draaiboomwijk tijdens dezelfde periode van oud naar nieuw verplaatst het zware vandalisme en crimineel gedrag zich nu richting centrum Hoboken.

Daarom volgende vragen:

Heeft de districtsvoorzitter reeds weet omtrent de eventuele dader of daders?

– Heeft de districtsvoorzitter reeds in samenspraak met de verantwoordelijken van de politie contact opgenomen, teneinde concrete maatregelen te nemen naar de toekomst toe?

– Hoe moet het nu verder met de veiligheid rond de kerk op de Kioskplaats naar de toekomst toe?

– Zijn hier reeds afspraken over gemaakt met de politie?

– Gaat men in de toekomst nu eindelijk harder optreden en een zerotolerantie instellen naar de rondhangjongeren toe rond de kerk op de Kioskplaats?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...