"Interpellatie van raadslid Wouters op de zitting van maandag 23 mei, over Nello en Patrache."

Onlangs mochten we via een aantal persberichten vernemen dat onze trots van Hoboken Nello en Patrache een broertje zou krijgen aan de Kathedraal van Antwerpen. Er wordt namelijk een wedstrijd uitgeschreven vanuit de stad om een replica te verwezenlijken.
Daarom volgende vragen:
- Wat is de visie van het distictsbestuur hierover?
-Zijn er reeds stappen ondernomen tussen de stad en ons district?
- In hoeverre zijn deze plannen concreet?
- Gaat ons districtsbestuur toelaten dat onze trots van Hoboken een replica krijgt aan de Kathedraal van Antwerpen?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...