"interpellatie van raadslid Wouters aan districtschepen"

2015_IP_00003 Interpellatie van raadslid Wouters aan districtsschepen De Boeck voor de zitting van 19 januari 2015 ivm krotwoningproblematiek in Hoboken.

Ook in Hoboken staan er een aantal krotwoningen op de lijst van zogenaamde krotten.
Reeds een aantal jaren geleden kaartte ik deze problematiek reeds aan binnen de schoot van de Antwerpse gemeenteraad.
Niet in het laatst het pand gelegen in de Berkerodelei, vlakbij het treinstation Polderstad waarnaar u als districtsschepen …onlangs nog naar verwees via de krant HLN.
Daarom volgende vragen:
– Heeft u als districtsschepen bevoegd voor openbare werken reeds contact opgenomen met de lokale hoge overheid, zijnde het stadsbestuur van Antwerpen?
– Hoe staat het met de wetgeving op de krotbelastingen, zelfs al betreft het panden van het Vlaams Woningfonds?
– Heeft u als bevoegd districtsschepen reeds gevraagd aan dit stadsbestuur om druk uit te oefenen via de Vlaamse regering naar het Vlaams Woningfonds toe, teneinde hen te verwijzen naar de wet op krotbelastingen?
– Zo ja, hoe reageert men hier op vanuit dit stadsbestuur?
– Bestaat de mogelijkheid niet om vanuit dit districtscollege een deurwaarder aan te stellen, teneinde het Vlaams Woningfonds in gebreke te stellen?
– Wat zijn de eventuele verdere acties die vanuit dit districtscollege kunnen ondernomen worden binnen dit gevoelige dossier?

Staf Wouters

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...