Interpellatie van raadslid Staf Wouters ingediend voor de districtsraadszitting van maandag 18 maart i.v.m. de problematiek wijk Stuyvenberg.

Dat de wijk Stuyvenberg beter bekend als Don Boscowijk
gedeeltelijk moet verdwijnen om heringericht te worden is al een aantal jaren
geweten.
Reeds daterend van 2004, en ter sprake gebracht onder de
bevoegdheid van toenmalig bevoegd schepen Pairon werden deze plannen in
samenspraak met Woonhaven op tafel gebracht.

Door de slechte toestand van veel woningen ons aller bekend,
zou men een groot aantal huizen afbreken en- of renoveren.
In al die jaren zijn sommige straten in de wijk verworden
tot spookstraten, met alle gevolgen vandien. Zo trekken deze straten
criminaliteit aan.

Steeds meer ongure types deden en doen hun intrede in de
wijk. Krakers, dieven, vooral dan koperdieven en drugverslaafden, om te zwijgen
van vandalisme, maken dat de bewoners er geconfronteerd worden met een groot
gevoel van onveiligheid.

Daarom volgende
vragen:

– Klopt het dat de planning met betrekking tot de start van de werken
eindelijk een aanvang zullen nemen in de loop van de maand maart 2013?

– Gaat men in samenspraak met Woonhaven en politie maatregelen treffen
teneinde verder vandalisme en criminaliteit tegen te gaan tijdens de
werkzaamheden?

– Gaat men gerichte controles voeren teneinde de bewoners in die mate
terug een gevoel van relatieve rust te geven?

– Hoe kijkt dit districtscollege tegen heel deze problematiek aan?

 

 

Staf Wouters
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...