Interpellatie van raadslid Staf Wouters ingediend voor de districtsraadszitting van maandag 18 maart i.v.m. betalende veerdiensten Hoboken-Kruibeke.

Hetgeen al langer in de lucht hing zou mogelijk nu
bewaarheid kunnen worden. De Vlaamse gemeenschap heeft al langer plannen om de
veerdiensten waaronder Hoboken-Kruibeke betalend te maken voor een bepaalde
doelgroep van gebruikers.                                                                                                                                        
Naar ik mocht vernemen zouden in de toekomst alleen nog
gebruikers voor woon-werkverkeer in aanmerking komen om gratis gebruik te mogen
maken van de veerdienst in Hoboken en-of Kruibeke mits voorlegging van een
attest. Indien deze maatregel wordt uitgevoerd zal dit ongetwijfeld gevolgen
hebben, en zijn weerslag vinden op de vele recreanten, wandelaars en fietsers
die zeker in de zomer massaal gebruik maken van deze veerdienst.

Daarom volgende
vragen:

-Kan de bevoegde districtsschepen mij zeggen of deze maatregel
daadwerkelijk in voege gaat?

– Zo ja, vanaf welke datum?

– Wat is het standpunt van dit districtscollege tegenover het invoeren
van een betaalde overzetdienst Hoboken-Kruibeke?

– Is er vanuit het district reeds onderzoek verricht naar de mogelijke
impact van deze maatregel op het gebied van dagtoerisme en plaatselijke horeca?

– Heeft het district al contact opgenomen met de hogere instanties
bevoegd voor deze materie?

– Zo ja, wat hebben deze gesprekken opgeleverd?

Staf Wouters
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...