Interpellatie van raadslid Staf Wouters i.v.m. opslagruimte cultuurraad Hoboken.

Naar wij mochten vernemen besliste dit districtscollege om een opslagruimte in Kasteel Broydenborg niet langer ter beschikking te stellen van de lokale cultuurraad.
Voor de cultuurraad is dit een ontgoocheling van jewelste. In het slechtste geval kan hierdoor de werking van deze raad in het gedrang komen.
Door het verlies van deze opslagruimte kunnen toekomstige projecten in het gedrang komen, en bestaat het risico om het archief van de cultuurraad voor een groot gedeelte kwijt te raken.
Er is dus dringend nood aan een alternatieve opslagruimte omdat er anders waardevolle spullen in de container dreigen te verdwijnen.

Daarom volgende vragen:

– Klopt het dat de cultuurraad haar opslagruimte in Kasteel Broydenborg moet ontruimen?
-Is er door dit college reeds aan een alternatief gedacht?
– Werd de cultuurraad op voorhand gecontacteerd i.v.m. deze ontruiming?
– Hoe gaat de bevoegde schepen om met deze ontruiming?
– Wat is de eigenlijke reden van deze ontruiming?
– Heeft de cultuurraad recht op een vertegenwoordiger van de cultuurantenne om hun administratie te verzorgen?
– Gaat de bevoegde schepen een bijeenkomst organiseren met de mensen van de cultuurraad, ten einde deze zaak uit te klaren?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...