Interpellatie van raadslid Staf Wouters i.v.m. Masterplan-Kioskplaats.

<p>De Kioskplaats is al een aantal jaren een heet hangijzer binnen ons district.<br> Ontwerpplannen, onderhandelen, financieel kostenplaatje, dit dossier heeft alles reeds doorlopen.<br> In het kader van het Masterplan centrum Hoboken wil dit college nu absolute prioriteit verlenen aan de heraanleg van de Kioskplaats, zie bestuursakkoord.<br> Hieraan gekoppeld mocht ik vaststellen dat een van de prioriteiten op korte termijn is, het opnieuw veilig maken van de trambedding op de Kioskplaats, in het bijzonder voor fietsverkeer.<br> Echter om deze prioriteit op korte termijn te verwezenlijken moet er rekening gehouden worden met De Lijn verantwoordelijk voor deze werkzaamheden.<br> Laat nu net De Lijn de afremmende factor zijn om deze prioriteit te verwezenlijken.<br></p><p>Daarom volgende vragen:<br> </p><p>- Hoever staan de onderhandelingen met De Lijn? Graag een stand van zaken hierbij.<br> – Kan de schepen mij zeggen binnen welke termijnen de eerste tekenen zichtbaar zullen zijn die uitmonden in de her aanleg van de Kioskplaats-Lelieplaats binnen de lijnen van het Masterplan Hoboken centrum?<br> – Werd De Lijn nogmaals op haar verantwoordelijkheid gewezen i.v.m. de veiligheid voor fietsverkeer op de trambedding van de Kioskplaats?<br><br>&nbsp;</p><p><br><br>&nbsp;<br></p>

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...