Interpellatie van raadslid Staf Wouters gericht aan Omar Fathi ivm aanpassen speelpleintjes voor kinderen met een handicap.

Of je nu
met een rollator loopt, in een rolstoel zit, slecht ziet of hoort, een
autistische stoornis hebt, ook een kind met een handicap wil zoals ieder kind
lekker spelen.

Omtrent
dit feit ben ik daarom eens gaan rondkijken in Hoboken, en vond spijtig genoeg
nergens een speelpleintje dat aangepast is aan de noden  van deze
doelgroep van kinderen.

 Nochtans
moet ik vaststellen dat er in het bestuursakkoord, onderdeel jeugd aandacht
wordt besteed an voldoende kwalitatieve ruimte voor de Hobokense jeugd, en ik
citeer : " Wij voorzien in voldoende kwalitatieve ruimte voor de Hobokense
jeugd, en werken een aantrekkelijk aanbod uit dat beantwoord aan de noden van
alle kinderen. “ Aan alle kinderen is
blijkbaar een loos bergrip.”
Zeer zeker is er ook nood aan aangepaste
speelpleintjes voor kinderen met een handicap.

Ook een
rolstoelpatientje wil wel eens naar een speelplein gaan!

 Niet
alleen in Hoboken maar in heel Antwerpen zijn er spijtig genoeg geen
voorzieningen op de speelpleintjes voor deze kinderen.

Laat ons
daarom in Hoboken het voortouw nemen, en als eerste district het initiatief
nemen met een proefproject dat moet resulteren in een speelpleintje uitgerust
met speeltuigen aangepast aan de noden van kinderen met een handicap.

 Vooraleer
ik aangesproken werd over het gemis van een dergelijke speelomgeving hier in
ons district, moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ik niet eens wist welke
speeltuigen er zo allemaal bestaan voor rolstoelgebruikers. Enig opzoekwerk op
internet maakte mij heel wat wijzer, en hierbij ontdekte ik via een Nederlandse
site, waar je een duidelijk inzicht krijgt over het soort van speeltoestellen
er op de markt bestaan voor kinderen met een handicap, namelijk op www.speeltuininspiratie.nl .Dit is maar een
voorbeeld want in mijn zoektocht stootte ik nog op een aantal soortgelijke
sites.

 

Daarom
volgende vragen:

 

– Is dit
college bereid om eventueel een proefproject op te starten met als doel een
aangepast speelpleintje in te richten voor kinderen met een handicap?

– Beseft
dit college dat er wel degelijk nood bestaat aan een speelpleintje aangepast
voor kinderen met een handicap?

– Is de
bereidheid van het college aanwezig om hiervoor de nodige fondsen vrij te
maken?

– Kan dit
proefproject opgenomen worden in de meerjarenplanning m.b.t. speelterreinen?

– Wil dit
college een prioriteit geven aan dit project?

 

 

 

Staf Wouters
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...