Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 26 januari over de ontwikkeling van de Scanfilsite te Hoboken

Wij vernemen dat men bezig is met de plannen voor een nieuwe woonwijk in Hoboken.
Deze nieuwe woonwijk zou verrijzen op de gronden van de Scanfilsite.

De Scanfilsite situeert zich in de Berkerodelei en wordt omringd door de Louizalei, de Hertoglei en tot slot de Fodderiestraat.
Naar ik  mocht vernemen zou er binnen dit project plaats zijn voor 420 woningen in totaal.

Dit project zal een enorme impact hebben voor de buurt en ontegensprekelijk de nodige overlast met zich meebrengen; ik doel hiermee vooral op de mobiliteit binnen deze hogeromschreven buurt.

Ook bestaat de vrees dat er sportinfrastructuur moet verdwijnen, welke zich nu nog binnen de Scanfilsite bevindt.  Historisch kan men dan weer stellen dat dit gebied gedurende lange tijd werd geconfronteerd met bedrijven en ik bedoel hiermee dan voornamelijk het vroeger op deze gronden  gevestigde bedrijf  Bell Telephone en later het ter ziele gegane bedrijf Scanfil.

De vraag stelt zich dan ook of er door deze bedrijven geen vervuiling werd nagelaten op de gronden van de site.
Genoeg bekommernissen en vragen uit de buurt om zich zorgen te maken over de komst van dit toch wel grootschalig nieuwbouwproject.
Daarom volgende vragen:

 • Is de schepen zich bewust over de impact van dit project voor de buurt?

 • Kan de schepen mij zeggen hoever men momenteel concreet staat met de plannen i.v.m. dit project op de Scanfilsite te Hoboken?

 • Is een realisatie van deze grootte, met zoveel woningen, wel haalbaar in deze omgeving?

 • Werd er ondertussen al een studie uitgevoerd naar de impact van dit project op de mobiliteit m.b.t. dit gedeelte van Hoboken?

 • Werd er al onderzoek gevoerd of opdracht gegeven tot onderzoek naar eventuele grondvervuiling, dit met het oog op de te bekomen bodemattesten welke nodig zijn voor dit grootschalige project?

 • Wat gebeurt er met de de nu nog aanwezige sportinfrastructuur op de site? Ik verwijs hier graag naar het voetbalterrein en tennisvelden.

 • Wat gebeurt er met het sportcomplex Extra Time en de bijhorende cafetaria?

 • Er verdwijnt na realisatie toch weer een aanzienlijk deel groen uit de omgeving. Hoe gaat men dit opvangen?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...