Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 2 mei 2011 i.v.m. de huidige stand van zaken omtrent de heraanleg van de Keyserlei

Reeds een aantal
maanden aarzelt het stadsbestuur om knopen door te hakken i.v.m. de
problematiek gepaard gaande bij de heraanleg van de Keyserlei.

Vele uitbaters
van een horecazaak gelegen aan de Keyserlei willen nu eindelijk eens
duidelijkheid omtrent de toekomst van de Keyserlei, incluis de stand van zaken
betreffende de gevelterrassen.

Een resem
economische motieven spelen voor de horeca-uitbaters een voorname rol, waarbij
in de eerste plaats de afmeting van de gevelterrassen.

Allen zijn ervan
overtuigd dat dit project een grote bijdrage kan leveren in de heropleving van
dit stadsgedeelte. Men is niet tegen de heraanleg van de Keyserlei als
dusdanig, men is echter bezorgd dat de stad niet wil luisteren naar de motieven
en grieven van de uitbaters i.v.m. de afmetingen van de gevelterrassen.

 

Daarom volgende vragen:

 

– Wat is de huidige stand
van zaken met betrekking tot de heraanleg van de Keyserlei?

– Wil de stad alsnog
inspelen op de wens van de horeca-uitbaters tot het inrichten van een vier
meter gevelterras i.p.v. de door dit stadsbestuur opgelegde twee meter?

– Een gevelterras geeft een
veel hoger rendement dan een eilandterras en is dankzij goede voorzieningen
bijna het ganse jaar exploiteerbaar. Heeft men vanuit het stadsbestuur oog voor
deze vanuit de horeca gebrachte economische motieven?

– Is er al nagedacht over
het afwijken van de Vlaamse norm voor wat betreft de toegang voor
brandweervoertuigen?

– Werd er ondertussen nog
overleg gepleegd met de actoren? Hierbij de nadruk op overleg en geen
informatiemomenten?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...