Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester voor de gementeraadszitting van 25 januari 2010 i.v.m.de recente brandstichtingen en vernielingen binnen de Draaiboomwijk

In Hoboken is het nieuwe jaar op een niet al te fraaie manier ingezet. Relletjes, brandstichting en vandalisme waren de inzet in de Draaiboomwijk te Hoboken tijdens de overgang van oud naar nieuw.

Meer dan vijf jaar geleden kampte deze multiculturele buurt al met ernstige samenlevingsproblemen.

Ondanks de vele beloften en "zogezegde" initiatieven vanuit het stadsbestuur is er ondertussen nog niet veel veranderd binnen deze sociale woonwijk.

Integendeel zelfs, de buurt verandert stilletjes aan tot een gebied waar bepaalde jongeren de plak zwaaien.

Het is triest te moeten vaststellen dat deze jongeren steeds jonger worden.

Deze daden van zwaar vandalisme hebben niets meer te maken met werkloosheid, verveling enz.

Dringend en zeer streng optreden, gecombineerd met een absolute nultolerantie moeten vanaf nu het signaal zijn die dit stadsbestuur geeft naar de criminele jongeren toe binnen deze wijk.

 

Daarom volgende vragen:

 

– Wat is de reactie van de burgemeester op deze ernstige feiten?

– Waarom werd er ondanks eerdere signalen vanuit deze wijk niet eerder ingegrepen?

– Wat was de rol van de politie tijdens deze beruchte oudejaarsnacht? (tijdstip van oproep en aankomst).

– Gaat men vanaf nu repressief optreden tegen de criminele jongeren binnen deze wijk?

– Wordt de mogelijkheid niet overwogen om binnen deze wijk een absolute nultolerantie in te voeren tegen dit soort van geweld en vandalisme?

– Kan er niet overwogen worden om een mobiel politiekantoor te installeren dat 24/24 beschikbaar en inzetbaar is in de wijk?

– Op wie gaat men de geleden schade verhalen?

– Gaat men eventueel justitie inschakelen?

– Kan men hier geen avondklok invoeren voor criminele jongeren?

– Wordt er nog opvolging gedaan van het destijds opgestart project "Samen"?

– Wat is de stand van zaken hieromtrent?

– Werd er al overleg gepleegd met de getroffen buurtbewoners?

– Wat gaat dit stadsbestuur ondernemen om dit soort van criminaliteit voorgoed te bannen uit de Draaiboomwijk?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...