Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van 30 januari 2012 i.v.m. de recente rellen in de Draaiboomwijk te Hoboken

Blijkbaar ondanks alle beloftes vanuit dit stadsbestuur,
blijven er in de Draaiboomwijk met name in de Gandilaan een aantal
probleemjongeren de wet dicteren. Er kan hier geen gewag meer gemaakt worden
van gewoon vandalisme maar eerder een vorm van regelrecht terrorisme! De
bewoners van appartementsblok 40 voelen zich op zijn zachts uitgedrukt in de
steek gelaten door dit stadsbestuur.

Reeds in januari 2010 diende ik een interpellatie in naar
aanleiding van de ernstige feiten die toen ook plaatsvonden. Toen werden er
reeds brandstichtingen en vernielingen gepleegd. Steeds weer moeten we vaststellen
dat de daders jongeren blijken te zijn van allochtone afkomst.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Hoe reageert de burgemeester op deze zeer ernstige vorm van geweld?

– Hoe gaat de burgemeester ingrijpen zodat de rust in deze wijk
terugkeert?

– Werden er naar aanleiding van deze feiten arrestaties verricht?

– Werden er vanuit de politiediensten reeds gesprekken gestart met de
bewoners van dit woonblok?

– Zijn de daders bekend?

– Gaat men vanaf nu een extra aandachtspunt maken van deze wijk?

– Worden er extra politiepatrouilles ingezet teneinde de bewoners extra
bescherming te bieden?

– Kan men niet overgaan tot het instellen van een avondklok naar
bepaalde jongeren toe?

– Op welke manier heeft de politie ingegrepen op de bewuste dag en
nacht van de feiten?

– Wat is de stand van zaken momenteel in deze wijk?

– Werden er reeds een eerste reeks van maatregelen getroffen?

– Kan men geen nultolerantie invoeren voor zulke ernstige feiten?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...