"Interpellatie ingediend door Staf Wouters voor de zitting van de districtsraad van maandag 21 maart 2016 ivm met de stand van zaken jeugdcentrum voor probleemjongeren in de Kapelstraat"

Interpellatie ingediend door Staf Wouters voor de zitting van de districtsraad van maandag 21 maart 2016 ivm met de stand van zaken jeugdcentrum voor probleemjongeren in de Kapelstraat.

In 2012 werd er een vergunningsaanvraag ingediend voor een op te richten centrum voor islamitische probleemjongeren.
Deze vergunning werd uiteindelijk niet toegekend.
Wat blijkt nu? We zijn 2016 en stiekem zijn er al die tijd werkzaamheden uitgevoerd met als resultaat dat heel het gebouw still…etjes de fase van afwerking bereikt.
Er worden meer en meer jongeren gesignaleerd die er zogezegd onder het mom van leerlingenbegeleiding komen.
Daarom volgende vragen:
– Is het districtscollege hiervan op de hoogte?
– Gaat de stad of het district hiertegen iets ondernemen?
– Normaal als een vergunning niet toegekend wordt, en de werkzaamheden tot het oprichten van dit centrum gaan verder, wordt dit volgens mij toch als illegaal bestempeld?
– Wordt de bouwpolitie hierbij betrokken?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...