Interpellatie ingediend door Staf Wouters voor de raadszitting van 23 september 2013, gericht aan Omar Fathi over de bevoegdheid van een districtsschepen.

 Na de heisa rond het
schooltje de Blokkendoos op het Kiel, reageerde een districtsschepen van ons district
Hoboken op de gebeurtenissen via een interview op ATV deze zomer.
Tot nader
order is de Blokkendoos gelegen op het grondgebied van het district Antwerpen
en niet binnen het district Hoboken.
Bijgevolg hoort het dus niet tot de bevoegdheid van een Hobokens
districtsschepen om zich te mengen in de problematiek binnen een ander district
dan Hoboken.

 Vragen:

 – Vindt de districtsschepen dat
hij moest reageren als districtsschepen van jeugd uit Hoboken?
 – Wist de districtsschepen dat
dit niet onder zijn bevoegdheid valt als districtsschepen van jeugd van
Hoboken?

 – Werd deze manier van handelen
besproken binnen dit districtscollege?

 – Reageerde de districtsschepen
op eigen verantwoordelijkheid?

 – Hoe reageert dit
districtscollege op de manier van handelen van de districtsschepen.

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...