Interpellatie ingediend door Staf Wouters voor de raadszitting van 23 september 2013 gericht aan Koen Raets i.v.m. de stand van zaken Belvedère en de info hierover.

 Naar aanleiding van
een aantal krantenartikelen verschenen deze zomer omtrent de renovatie van het
Belvedère, mocht ik concluderen dat de voorstelling van het project misleidend
overkwam naar de Hobokenaar toe.
Ik verwijs hier naar
het grote info bord met foto dat stond opgesteld naast het districtshuis

 Vragen:

– Wat vond de schepen over de voorstelling van het Belvedère zoals het
stond opgesteld op het info bord met foto naast het districtshuis?

 – Kwam dit niet misleidend over
voor de Hobokenaar die het park bezocht?

 – Gaat de schepen eventueel nog
communiceren met de Hobokenaar omtrent de werkelijke doelstelling van het
project?

 – Wat is de stand van zaken
binnen dit dossier?

 – Wanneer worden de
werkzaamheden opgestart?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...