"Interpellatie ingediend door raadslid Wouters voor de zitting van maandag 23 mei met als onderwerp werken Mobistar Hoboken."

Reeds geruime tijd voert Mobistar werkzaamheden uit in Hoboken. Toen men begon aan zaal Extra Time werd hier niemand van op de hoogte gebracht, zelfs het districtsbestuur wist van niets.
Daarom volgende vragen:
- Hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende diensten van de stad en het district?
- Wat denkt de bevoegde schepen hieraan te doen, zodat de burger in de toekomst tijdelijk op de hoogte gebracht wordt van zulke werkzaamheden die toch wel ingrijpend zijn?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...