Interpellatie ingediend door raadslid Wouters voor de zitting van dinsdag 23 september 2014 betreft stand van zaken moskee Lelieplaats.

Onlangs kregen we via de pers onrustwekkende berichten.
Volgens bepaalde bronnen zou de moskee aan de Lelieplaats op zen zachts uitgedrukt oproepen tot extremisme.

 

Daarom volgende vragen:
 

– Is het district op de hoogte van deze berichtgeving?
– Wat is de stand van zaken hieromtrent?
– Heeft het districtsbestuur hierover contacten met de bevoegde instanties?

 

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...