Interpellatie ingediend door raadslid Wouters voor de zitting van dinsdag 23 december 2014 betreffende heraanleg Kioskplaats en parkeerproblematiek.

Het zal nog een hele tijd duren alvorens de Kioskplaats zal heraangelegd worden.
Toch heb ik hier momenteel reeds een aantal bemerkingen bij, zeker tot wat betreft de toekomstige parkeerplaatsen.
Zoals wij allemaal weten is de bezorgdheid van onze plaatselijke middenstand juist het aantal parkeerplaatsen. Dit is niet alleen naar de toekomst toe maar zolang de heraanleg nog geen feit is, is iedere parkeerplaats van belang op de Kioskplaats!
Laat daar nu net het schoentje wringen. Sinds de opening van het nieuwe politiebureel wordt er door de politie op regelmatige basis beslag gelegd op een aantal parkeerplaatsen. Nochtans heeft dit politiebureel een binnenparking binnen het gebouw.

Daarom volgende vragen:
 

– Is het district op de hoogte van deze evolutie?
– Waarom gebruikt de politie hun binnenparking niet?
– Is er reeds overleg geweest met het plaatselijke politiebureel?
– Wat is het standpunt van het districtsbestuur omtrent deze problematiek?

 

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...