Interpellatie ingediend door Guy Eggermont over 875 Hoboken

Het groenste district van Groot Antwerpen viert feest.  De naam van de gemeente (nu district) Hoboken heeft een groene oorsprong.  Zo’n 875 jaar geleden werd in één document de naam Hobeuchen vermeld.  Veel meer nieuws was er toen niet terug te vinden.  Het is eerst vanaf 1200 dat er over Hoboken interessante gegevens te vinden zijn.


Om het 875-jarig bestaan te vieren worden er dit jaar tal van activiteiten georganiseerd.  Uitgave van een fotoboek, een wandeling langs literaire plaatsen, een 875 seconden loop, een fototentoonstelling, een concert ‘Haydn viert 875’, koken met Pieter Breughel en ongetwijfeld zal het lijstje van activiteiten nog aangroeien.


Wat echter onvoldoende aan bod komt in gans het pakket activiteiten is Nello en Patrasche, of ‘Een hond van Vlaanderen’ .  Een oud verhaal dat bekend is tot aan de andere kant van de wereld.  Met de viering 875 jaar Hoboken krijgen we een unieke gelegenheid om ‘Nello en Patrasche’ voor eens en altijd een thuis te geven, namelijk een thuis waar ze ook daadwerkelijk thuishoren en dat is Hoboken.


Zuiderdistrict Hoboken moet er trouwens op toezien en verhinderen dat Antwerpen zich Nello en Patrasche  gaat toe-eigenen.  Toerisme Antwerpen wil immers dat alleen het stadscentrum een aantrekkingspool is.   Eén van de bewijzen hiervan vinden we terug in het feit dat er op de ‘zwarte steen’ van Nello en Patrasche aan de kathedraal geen enkele verwijzing staat naar ons district.  Hoboken heeft echter tal van troeven in de hand om Nello en Patrasche te promoten.  Er zijn de toeristische brochures en folders, er zijn souvenirs, posters, pins, prentkaarten, boeken, een miniatuurbeeld, pralines, Nello en Patrache bier, en zelfs een Nello en Patrasche lied en, zeker niet te vergeten,  het beeldje Nello en Patrasche in de Kapelstraat.


Hoboken is  nog steeds geen toeristische trekpleister, maar kan er een worden. Men spreekt immers over 15.000 Japanners die jaarlijks Hoboken bezoeken.  Het district heeft op dit vlak dan weer onvoldoende troeven om de vele bezoekers te ontvangen.  We hebben al enkele malen gewezen op het feit dat een Nello en Patrasche – centrum al heel wat zou kunnen betekenen voor Hoboken en zeker ook voor de middenstand.  In dit centrum zou o.a. een film kunnen getoond worden of een tentoonstelling worden ingericht.  Als mogelijke locatie denken we in de eerste plaats aan het Cultuurcentrum Hoboken.


 


Vragen:


– Overweegt het districtscollege alnog ‘Nello en Patrasche’ mee op te nemen in het aanbod van activiteiten in het kader van 875 jaar Hoboken.


– Welke activiteiten gaat het district specifiek inrichten omtrent ‘Nello en Patrasche’ in het kader van 875 jaar Hoboken.


– Overweegt het districtscollege een ‘Nello en Patrasche-centrum’ in te richten.


– Zo ja, wordt er dan overwogen dit ‘Nello en Patrasche-centrum’ te huisvesten in het Cultuurcentrum Hoboken.


– Werd er door de cultuurdienst ooit al eens overwogen wat er aan de toeristen kan aangeboden worden (film – tentoonstelling).  Is er een financiële overweging gemaakt (kostenplaatje en opbrengst).


– Werd er met de Stad Antwerpen ooit onderhandeld over het inrichten van een ‘Nello en Patrasche-centrum’ en zo ja, wat was het resultaat van deze onderhandelingen.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...