Interpellatie Guy Eggermont: Verlichtingspalen dreigen om te vallenDe laatste tijd is er heel wat te doen geweest over de zeer slechte staat van een aantal verlichtingspalen. Eerst werd melding gemaakt van een aantal palen langs de E19 ter hoogte van Rumst en Mechelen. Nadien kregen we de melding van een aantal palen op de N130 en de N14. Uiteindelijk blijkt dat zowat in gans Vlaanderen er een probleem is met doorgeroeste verlichtingspalen.


Ook in Hoboken zijn een aantal verlichtingspalen doorgeroest en versleten. Er werden in de Hertog Van Brabantlei een aantal palen verwijderd. De andere palen in het district Hoboken zouden een inspectiebeurt krijgen.


 


Vragen:


 


          Welke schade vertoonden de verwijderde palen in de Hertog Van Brabantlei;


          Zijn de andere palen in Hoboken van hetzelfde type als deze in de Hertog Van Brabantlei;


          Werden de palen in het verleden gecontroleerd op schade in ons district;


          Worden alle palen in het district onderworpen aan een inspectie en zo ja, over welke tijdspanne spreken we dan om alle palen in het district Hoboken te onderwerpen aan een inspectie;


          Wie betaalt de onkosten die verbonden zijn aan de inspectie;


          Als blijkt dat na de inspectiebeurt nog tal van palen dienen verwijderd te worden, over welke tijdspanne spreken we dan om de verwijderde palen te vervangen;

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...