Interpellatie Guy Eggermont: Verkeersonveilige situatie Portugezenhof


 


De bewoners van de Waaslandstraat, Meetjeslandstraat, Kempenlandstraat en de Hagelandstraat zijn de verkeersproblemen in hun buurt meer dan beu.  Zij klagen vooral de overdreven snelheid aan.  Uit de reacties die hierop volgden kunnen we vaststellen dat niet alleen in deze straten veel te snel wordt gereden. Ook in de Lage Weg en de Jules Pauwelsstraat worden snelheidsduivels gemeld.


 


Enkele maanden geleden heb ik reeds een schriftelijke vraag gesteld. Toen heb ik aangehaald dat heel wat weggebruikers het éénrichtingsverkeer in de Waaslandstraat negeerden.  Het verkeersbord C1 werd toen op een beter zichtbare plaats gezet in de hoop dat het probleem zou opgelost zijn.


Nu blijkt dat dit een ijdele hoop is geweest.  Het verbod wordt nog steeds genegeerd, meer zelfs, de buurt klaagt nu ook over het feit dat er veel te snel wordt gereden. In de wijk spelen heel wat kinderen op straat.  Hopelijk worden we niet geconfronteerd met zware ongevallen waarbij  spelende kinderen het slachtoffer zijn.


De bewoners vragen in de eerste plaats dat er zeer regelmatig  politiecontroles worden gehouden en dat de snelheidsduivels zwaar worden gestraft en in de tweede plaats welke verkeersremmende maatregelen er eventueel kunnen genomen worden.


 


          Kan het district bij de bevoegde politiediensten informeren naar de ernst van de aangehaalde problematiek;


          Kan aan  de politiediensten de opdracht gegeven worden om op regelmatige basis controles uit te voeren in deze wijk;


          Valt het te overwegen om verkeersremmende maatregelen te nemen en zo ja, aan welke maatregelen wordt in de eerste plaats gedacht;

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...